16 Haziran 2024 Pazar

Ekonomik sistem dönüşümü İstanbul’dan başlar mı?

ORTAK İYİLİK Ekonomisi..

iklim acil durumu ve biyolojik çeşitlilik krizi başta olmak üzere üst üste büyük problemler yaşadığımız aşikar. Bir çoklu kriz ortamında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki karamsar tabloda ülkemizden bir ışık doğması umut verici ve çok sevindirici olabilir. İşte bu ışık . uluslararası Türetim Ekonomisi Konferansı. Kadir Has üniversitesi ve Türetim Ekonomisi Derneği tarafından  gerçekleştiriliyor. Dünya Ekonomik )orumu’nun bile bu polikrizlerin nedeni olarak ifade ettiği; mevcut kapitalist sistemin kkr maksimizasyonu, büyüme ve tüketim odaklı anlayışına karşı harekete geçmiş değişik ekonomik sistemler bir araya geliyor. On binlerce, yüz binlerce, hatta kimi milyonlarca takipçisi ve uygulayıcısı olan bu sistemlerin isimlerini daha önce duymuş muydunuz? 

Örneğin “Küçülme (Degrowth) Hareketi”« Çevresel ve sosyal etkileri en aza indirmek için maddi üretimin sürdürülebilir bir şekilde azaltılmasını savunur. GSYH gibi nicel ölçütlerin yetersizliğine dikkat çekerek ekolojik ayak izi ve insani gelişme endeksi gibi alternatif ölçüm yöntemlerini öne çıkarır.

“Simit (Doughnut) Ekonomisi” ise insanların temel ihtiyaçlarını karşılayarak adil ve sürdürülebilir bir yaşam sürmelerini sağlarken, gezegenin ekolojik sınırlarına da saygı gösteren bir sistem önerisi getirir.

´for the common good ORTAK İYİLİK Ekonomisi” işletmelerin ve ekonominin başarılarını sadece finansal kazançla değil, topluma ve çevreye sağladıkları katkıyla değerlendirmeyi hedefler.

´Sosyal 'dayanışma Social and Solidarit\ ENonomisi sosyal adaleti, dayanışmayı ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik eder. Kooperatifler, dernekler ve sosyal girişimler gibi topluluk temelli organizasyonlar aracılığıyla ekonomik süreçlere katılımı ve ortak yararı ön plana çıkarır.

´Türetim prosumer Ekonomisi ise ekonominin bir orman gibi üretken ve doğaya uyumlu bir şekilde örgütlenen işletmelerin bir araya gelmesiyle kuracakları derinleşmiş, döngüsel tedarik ağları ile var olan zararları ortadan kaldırabileceğini savunur. Bunun için topluluklar kurar. Türetim Ekonomisi kavramının bir alternatif ekonomik sistem olarak ülkemizden çıkması ve diğer bütün küresel hareketlerle bağ kurması belki dönüşümün hızlandığının da bir göstergesi.